Informácie pre knižnice
  • Služba Spýtajte sa knižnice poskytovaná prostredníctvom portálu www.spytajtesakniznice.sk je bezplatná služba.
  • Knižnica oznámi SNK záujem o pripojenie na portál na adrese: janka.dropkova@snk.sk s mailovou adresou poverenej osoby alebo pracoviska, na ktorú budú prichádzať otázky používateľov.
  • Zúčastnená knižnica (ďalej knižnica) si môže zvoliť vednú oblasť, z ktorej bude poskytovať odpovede na otázky používateľov.
  • Knižnica rozhodne, či bude odpovedať i na otázky súvisiace s inými službami knižnice (napr. požiadavka na predĺženie výpožičnej lehoty, na poskytnutie kópií, rešerší a pod.). Ak takéto otázky pošle na vybavenie na príslušné pracovisko knižnice, bude o tom používateľa informovať.
  • Knižnica sa zaväzuje odpovedať na otázky používateľov v stanovenej lehote (3 pracovné dni).
  • Knižnica pošle nedoručené otázky do SNK na adresu: janka.dropkova@snk.sk, kde budú preradené do rubriky Nedoručené odpovede.
  • Knižnica rozhodne, ktorá otázka s odpoveďou bude zaradená do archívu vystaveného na portáli. V takomto prípade pošle kópiu otázky a odpovede do SNK na adresu: janka.dropkova@snk.sk, kde budú zaradené do archívu.
Počet návštev:   1093 unikátne  /  1153 zobrazenia