Informácie pre používateľov
 • Používateľ môže položiť otázku klikom na:
  Položenie otázky na lište (hore vľavo)     
  Položenie otázky (Hlavné menu vľavo)
  Logo Spýtajte sa knižnice.
 • V prípade nedoručenia odpovede v stanovenej lehote sa odpoveď na otázku môže nachádzať v rubrike
  Nedoručené odpovede. Príčinou môže byť nesprávna mailová adresa alebo preplnená mailová schránka používateľa.
 • Do pozornosti používateľov odporúčame i službu FAQ a Podobné služby v zahraničí.
 • Odpoveď na otázku možno nájsť i v Otvorenej slovenskej online encyklopédii www.wikipedia.sk.
Počet návštev:   1089 unikátne  /  1148 zobrazenia